Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด (อัพเดตตอนล่าสุด)

Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด (อัพเดตตอนล่าสุด)

คะแนนโหวต เฉลี่ย 3.2 ดาว จากผู้โหวตทั้งหมด

ตอน 1-49

เข้าชม 140092

สถานะ กำลังฉาย

เครดิต Fairyanime

หมวดหมู่ ซับไทย

ในเรื่องนี้สิ่งมีชีวิตประดิษฐ์ (Artificial Monster Chemy) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เคมี” ที่ถูกสร้างมาเพื่อจำลองสิ่งต่างๆ สิ่งที่มีอยู่ในโลก เช่นตั๊กแตน ถูกสร้างขึ้นโดยใช้การเล่นแร่แปรธาตุที่ดีที่สุด มาในรูปแบบการ์ดพลัง 101 ใบ ซึ่งแต่ละการ์ดจะถูกเก็บไว้อย่างแน่นหนาใน "การ์ดเคมีขับดัน" จนกระทั่งถูกปล่อยออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ตอนของ "Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด (อัพเดตตอนล่าสุด)"
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 01 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 02 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 03 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 04 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 05 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 06 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 07 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 08 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 09 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 10 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 11 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 12 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 13 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 14 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 15 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 16 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 17 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 18 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 19 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 20 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 21 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 22 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 23 ซับไทย
Kamen Rider Gotchard มาสค์ไรเดอร์ก็อตชาร์ด ตอนที่ 24 ซับไทย