Macross 7 มาครอส เซเว่น

Macross 7 มาครอส เซเว่น

คะแนนโหวต เฉลี่ย 3.5 ดาว จากผู้โหวตทั้งหมด

ตอน 1-49

เข้าชม 511

สถานะ จบแล้ว

เครดิต

หมวดหมู่ ซับไทย

เรื่องราว ก็เกิดขึ้นในยาน CITY 7 ยานอวกาศกึ่งเมืองขนาดยักษ์ ซึ่งในยานนี้มี “กัปตันแมกซ์” เป็นผู้สั่งการ ระหว่างการเดินทางก็พบกับเหตุการสู้รบกับ “วารอตตา” สิ่งมีชีวิตลึกลับนอกโลก แต่ในสถาณการ์ณที่ตึงเครียดนั้น
กลับมีสมาชิกวงดนตรีที่ชื่อว่า “ไฟร์บอมเบอร์” ที่เชื่อว่า “สงครามคือสิ่งที่บั่นทอนความสุขของทุกชีวิตในอวกาศ” พวกเขา ออกมาสร้างเสียงเพลงในสนามรบตามความเชื่อของตนเองโฉมหน้าวงดนตรี ชาวร๊อคอวกาศ
Fire Bomber มีสมาชิก4 คน

ตอนของ "Macross 7 มาครอส เซเว่น"
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 01 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 02 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 03 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 04 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 05 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 06 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 07 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 08 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 09 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 10 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 11 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 12 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 13 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 14 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 15 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 16 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 17 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 18 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 19 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 20 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 21 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 22 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 23 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 24 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 25 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 26 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 27 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 28 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 29 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 30 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 31 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 32 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 33 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 34 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 35 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 36 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 37 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 38 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 39 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 40 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 41 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 42 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 43 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 44 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 45 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 46 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 47 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 48 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 49 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 50 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 51 ซับไทย
Macross 7 มาครอส เซเว่น ตอนที่ 52 ซับไทย