Sekai no Owari ni Shiba Inu to วันสิ้นโลกกับสุนัขชิบะของฉัน

Sekai no Owari ni Shiba Inu to วันสิ้นโลกกับสุนัขชิบะของฉัน

คะแนนโหวต เฉลี่ย 2.0 ดาว จากผู้โหวตทั้งหมด

ตอน 1-72

เข้าชม 22406

สถานะ จบแล้ว

เครดิต

หมวดหมู่ ซับไทย

การบรรยายเป็นการเชิญชวนผู้ชมให้ทำความคุ้นเคยกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่แปลกประหลาด จะนำพวกเขาไปสู่การผจญภัยอันน่าตื่นเต้นผ่านวันโลกาวินาศ โดยมีเพื่อนสุนัขผู้มีความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจาเพิ่มเข้ามา

ตอนของ "Sekai no Owari ni Shiba Inu to วันสิ้นโลกกับสุนัขชิบะของฉัน"
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 01 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 02 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 03 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 04 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 05 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 06 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 07 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 08 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 09 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 10 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 11 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 12 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 13 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 14 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 15 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 16 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 17 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 18 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 19 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 20 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 21 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 22 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 23 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 24 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 25 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 26 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 27 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 28 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 29 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 30 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 31 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 32 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 33 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 34 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 35 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 36 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 37 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 38 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 39 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 40 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 41 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 42 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 43 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 44 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 45 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 46 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 47 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 48 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 49 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 50 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 51 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 52 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 53 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 54 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 55 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 56 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 57 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 58 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 59 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 60 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 61 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 62 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 63 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 64 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 65 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 66 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 67 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 68 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 69 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 70 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 71 ซับไทย
Sekai no Owari ni Shiba Inu to ตอนที่ 72 ซับไทย