Konohana Kitan โรงเตี๊ยมของคุณจิ้งจอก ตอนที่ 07 ซับไทย

Konohana Kitan โรงเตี๊ยมของคุณจิ้งจอก

Konohana Kitan โรงเตี๊ยมของคุณจิ้งจอก

เรื่องย่อ: เรื่องราวชีวิตประจำวันของ เหล่าบริกรจิ้งจอกสาวที่ทำงานในโรงเตี๊ยมภูต โคโคฮานะ ในต่างโลก สถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับต่างโลก