Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์

คะแนนโหวต เฉลี่ย 3.2 ดาว จากผู้โหวตทั้งหมด

ตอน 1-148

เข้าชม 627159

สถานะ จบแล้ว

เครดิต

หมวดหมู่ พากย์ไทย

การทำซ้ำของเรื่องราวนี้ยังคงมีศูนย์กลางอยู่ที่นักล่า บุคคลที่เริ่มปฏิบัติภารกิจที่เต็มไปด้วยอันตรายและเรียกร้องทั่วโลกเพื่อยกระดับสถานะของตน หนึ่งในนั้นคือเด็กชายอายุ 12 ขวบชื่อกอร์น ซึ่งอาศัยอยู่กับป้ามิโตะบนเกาะวาฬ ชุมชนประมงเล็กๆ กอร์นเติบโตขึ้นมาโดยเชื่อว่าพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนในชีวิตของเขารวมถึงป้าของเขาได้รับการยืนยันด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับมรดกของบิดาในฐานะนักล่าผู้โด่งดัง กอร์นก็ออกเดินทางตามรอยเท้าของเขา ระหว่างทาง เขาได้พบกับคิรัวร์ คุราปิก้า และลีโอลิโอ ซึ่งต้องเข้ารับการประเมินต่างๆ เพื่อให้ได้สถานะอันเป็นที่ต้องการของฮันเตอร์

ตอนของ "Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์ "
Hunter x Hunter ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 60 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 61 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 62 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 63 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 64 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 65 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 66 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 67 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 68 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 69 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 70 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 71 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 72 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 73 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 74 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 75 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 76 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 77 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 78 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 79 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 80 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 81 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 82 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 83 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 84 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 85 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 86 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 87 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 88 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 89 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 90 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 91 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 92 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 93 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 94 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 95 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 096 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 097 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 098 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 099 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 100 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 101 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 102 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 103 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 104 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 105 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 106 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 107 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 108 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 109 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 110 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 111 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 112 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 113 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 114 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 115 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 116 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 117 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 118 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 119 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 120 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 121 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 122 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 123 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 124 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 125 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 126 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 127 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 128 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 129 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 130 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 131 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 132 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 133 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 134 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 135 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 136 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 137 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 138 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 139 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 140 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 141 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 142 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 143 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 144 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 145 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 146 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 147 พากย์ไทย
Hunter x Hunter ตอนที่ 148 พากย์ไทย